Player Profile


Sam Field
Played 51
Runs 2149
Batting average 51.1
Wickets 30
Bowling average 24.6
Highest Score 184

Fifties

109 v Locksbottom Cc 06/09/2009

103 v Wadhurst 11/07/2010

70 v Charlatans 18/07/2010

54 v WILMINGTON 22/08/2010

75 v Elliott CC 15/05/2011

50 v Chris Beard XI 30/05/2011

57 v ventnor 30/07/2011

184 v Ryde Cavaliers 31/07/2011

58 v WILMINGTON 21/08/2011

101 v Whitstable Labour Club 01/07/2012

175 v Charlatans 22/07/2012

72 v Cudham Wyse 12/08/2012

76 v Hartley Wanderers 19/08/2012

63 v Shoreham 26/08/2012

66 v EYNSFORD 09/09/2012

88 v GROVE 23/06/2013

75 v Wadhurst 14/07/2013

94 v Cudham Wyse 11/08/2013

Five wickets or more

Yearly Stats

9 Seasons

2008 Pld 2
Runs 27
2009 Pld 7
Runs 243
Wkts 6
2010 Pld 14
Runs 398
Wkts 5
2011 Pld 9
Runs 503
Wkts 5
2012 Pld 11
Runs 616
Wkts 2
2013 Pld 4
Runs 305
Wkts 6
2014 Pld 2
Runs 45
Wkts 4
2015 Pld 1
Runs 12
Wkts 2
2020 Pld 1
2023 Pld 1
Runs 2
Wkts 1
2024 Pld 2
Runs 33
Wkts 1